Management begeleiding

Objectief en onafhankelijk advies aan de hand van technische cijfers

 

Aan de hand van analyses van de technische cijfers wordt een verbeterplan gemaakt. In dit verbeterplan staat wie verantwoordelijk is voor welke taken, wanneer en hoe acties gedaan worden, maar ook hoe lang het traject duurt. Tijdens dit verbeterplan wordt het plan gevolgd en indien noodzakelijk bijgestuurd.

 

Een goed resultaat is afhankelijk van product, proces en personeel. Het product is de kwaliteit van het varken. Hoe kun je de kwaliteit verbeteren. Binnen een varkensbedrijf is goed procesmanagement eer belangrijk. Jan brengt beeld welke zaken er goed gaan in  het proces en hoe ze verbetert kunnen worden. Jan kijkt naar de uitvoering van het proces en hierin wordt het personeel geholpen. Is de aansturing van het personeel goed?, hoe is de communicatie en taakverdeling?, mist het personeel mogelijk bepaalde kennis (of Tools) om het geheel beter  uit te voeren? etc.

Een goed resultaat is afhankelijk van product, proces en personeel