Nieuwsbrief September 2012


Biggen verwennen na spenen loont.

Gespeende biggen hebben de eerste dagen zwaar. Ze worden gescheiden van moeder, vaak andere hokgenoten, verplaatsen naar ander hok / omgeving, vaak ook nog transport, ander voer etc. Kortom veel stress voor een big.

De biggen drinken in de kraamstal bijna een liter melk (ds 15%) en iets vast voer, afhankelijk van leeftijd. Na het spenen krijgen ze alleen voer en water, dit betekent van vloeibaar naar vast. Tevens zit er in de melk veel lactose en vet. In het voer zit veel zetmeel suikers.Voeropname voor spenen:

Biggen die voor het spenen veel voer op nemen zullen ook na het spenen meer voer opnemen. De hoeveelheid voeropname voor spenen is sterk afhankelijk van soort voer (smakelijkheid), de manier van verstrekken (elke dag 2x daags vers in voerkommetje) en speenleeftijd. Een big van 21 dagen leeftijd heeft in de kraamstal in totaal 150 gr voer op (de laatste dagen 20 gr p dag). Een big van bijna 28 dagen zal 400 gr voer opnemen voor het spenen (de laatste dagen 50-60 gr p dag p big).Voeropname na spenen:

Na het spenen heeft een big veel stress. De eerste dag zijn biggen o.a. rangorde gevechten aan het plegen. Biggen die veel vechten zullen bijna geen voer opnemen. Bij deze biggen gaat al het bloed naar de hersenen, hart en longen. Dit betekent dat de darmen te weinig zuurstof, voedsel krijgen waardoor er een verzuring kan op treden, waardoor duidelijk meer kans op vlokatrofie (afsterven van darmvlokken door te lage voeropname).

De voeropname na spenen moet direct gestimuleerd worden om vlokatrofie te voorkomen.

De opname kun je verhogen door de eerste 4 dagen de biggen pap (lux speenvoer, 30% ds) te verstrekken in een voerkom (3 a 4 x daags brij verstrekken), naast het voer in de droogvoerbak / brijbak. De biggen moeten de voerkom elke keer goed leeg eten, dit betekent ook niet teveel in de voerkom gieten.Management factoren:

Voor pas opgelegde biggen in het speenhok is temperatuur zeer belangrijk. Een big van 3 weken leeftijd heeft 1 a 2 graden hogere oplegtemperatuur nodig dan een big van 4 weken. Bij volledig rooster de eerste 2 weken een rubbermat leggen geeft een positief effect. Aan het liggedrag van de biggen kun je zien of de temperatuur goed is. Biggen die op een hoop liggen hebben het duidelijk te koud. Biggen moeten mooi naast elkaar liggen op hun zij.

Kwaliteit en hoeveelheid watergift uit de nippel (gewenst 0,4 liter per minuut) heeft grote invloed op de voeropname van de big. Uit onderzoek blijkt dat bijna 50% van het water niet voldoet aan de eisen. Controleer regelmatig de waterkwaliteit en voor opleg de waterleiding doorspoelen.

Het zomin mogelijk mengen van dieren (optimaal is toom bij elkaar houden) werkt positief op voeropname na het spenen. Er is duidelijk minder stress.

Het ras big kan ook invloed hebben op de voeropname na het spenen. Bij een Deense duroc big zul je de opname de eerste dagen meer moeten stimuleren.

De eerste dagen de lamp aan laten werkt positief op voeropname na het spenen. Biggen kunnen makkelijker de voerbak vinden. In het donker (nacht) is de activiteit van een big duidelijk minder en neemt dan bijna geen voer op.Weet wat je voert.

Mijn advies is om regelmatig de voeropname van de biggen te meten, nemen ze de hoeveelheid voer op wat we graag willen en zie je bijvoorbeeld een dip bij de opname tussen dag 5 en 10. Een makkelijke manier is voeropname te meten is een bepaald hoeveelheid voer in de bak te doen en dan elke dag tot de zelfde hoeveelheid bijvullen, hierdoor weet je dan precies hoeveel voer ze per dag op hebben.

Varkess houdt u graag op de hoogte, uw 
E-mail:

Over Varkess© Varkess 2012