Wat kan Varkess u bieden:

  • Onafhankelijk advies voor varkenshouders in houderij- en managementzaken.
  • Begeleiding en opleiden van personeel bij varkenshouderijen.
  • Verhoging arbeidsefficientie op uw bedrijf.
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Specifieke kennis zeugenhouderij.
Varkess houdt u graag op de hoogte, uw 
E-mail:

Over Varkess© Varkess 2012