Wie kan er gebruik maken van Varkess:

De individuele varkenshouder die een onafhankelijke advies wil aangaande zijn bedrijfsvoering.

Vragen die een varkenshouder zich kan stellen:

  • Zijn er verbeterpunten in het huidige management(systeem)?
  • Wordt het juiste voer op de juiste wijze ingezet?
  • Ik wil voer zonder voorlichting, wie kan deze praktische kennis invullen?
  • Zijn de zaken bedrijfsorganisatorisch goed geregeld. Werkt het personeel goed samen, wordt er op de juiste wijze gecommuniceerd, wordt er efficient gewerkt, zijn de juiste vaardigheden aanwezig en is het kennisniveau van het personeel op pijl?

Bedrijven uit de Periferie zoals mengvoerbedrijven, fokkerijen, dierenartspraktijken, handelaren, financiele instellingen etc.

Vragen die de Periferie zich kan stellen:

  • Een second opinion: maken we de juiste voerkeuze in een juist voerschema?
  • Het ontbreekt ons aan specifieke kennis, waar kunnen we dan terecht?
  • Te weinig resultaat bij huidige adviseurs, hoe kun je dit doorbreken?

Samen met u zoeken we een oplossing voor onder meer bovenstaande vraagstukken.

Varkess houdt u graag op de hoogte, uw 
E-mail:

Over Varkess© Varkess 2012